divendres, 27 de juliol de 2007

Lletra V


 • Valentí i Fiol, Eduard

  • «Edició crítica i comentari del “Cant espiritual” de Joan Maragall», dins Garolera, Narcís, Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, Barcelona, ed. Curial, 1985 (1973), pàg. 22-31.[*]

 • Valentí i Fiol, Eduard

  • Sintaxi llatina, Barcelona, ed. Curial, Manuals, 1987 (1945); versió catalana de Jaume Medina, pàg. 5-200.[*]

 • Vallcorba, Jaume

  • Noucentisme, mediterraneisme i classicisme. Apunts per a la història d’una estètica, Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1994, 1994, pàg. 5-86.[*]

 • Vallerie, Erwan i Nono

  • Ils sont vous ces bretons!, Spézet, ed. Coop Breizh, 2003, pàg. 5-301.[*]

 • Vallverdú i Vilaginés, Rosa i Raimon Pavia i Segura

  • Diccionari de citacions catalanes, Barcelona, ed. Edicions 62, 2002, pàg. 5-294.[*]

 • Vallverdú, Francesc

  • «Algunes aportacions teòriques dels investigadors catalans a la sociolingüística», actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 639-656.

 • Vallverdú, Francesc

  • «Sobre els models de normalització lingüística: una aproximació juridico-política», Llengua i Dret, 11, juliol 1988.[*PL]

 • Vallverdú, Francesc

  • El català estàndard i els mitjans audiovisuals, Barcelona, ed. Edicions 62, 3-155.[*]

 • Vallverdú, Francesc

  • El fet lingüístic com a fet social, Barcelona, ed. Edicions 62, «Llibres a l’abast», 1984 (1973), pàg. 7-155.[*]

 • Valor Vives, Enric

  • Curs mitjà de gramàtica catalana, València, ed. 3 i 4, Papers Bàsics, 1984 (1977), pàg. 7-327.[*]

 • Valor Vives, Enric

  • La flexio verbal, València, ed. 3 i 4, Papers Bàsics, 1983, pàg. 5-150.[*]

 • Vandellós, Concepció i Maria Esteve-Llach
  • Lliçons d'aritmètica, Barcelona, ed. Publicacions de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, 2008 (s/d), pàg. 3-92.[*]
 • Vargas Llosa, Mario

  • Lletra de batalla per «Tirant lo Blanc», Barcelona, ed. Edicions 62, ..., (1969), Traducció de Ramon Barnils, pròleg de Joaquim Molas, pàg. 25-88.[*4t]

 • Várvaro, Alberto

  • «El delirio racional: Ramon Llull» dins Literatura románica de la edad media, Barcelona, ed. Ariel, 1982, pàg. 113-122.[*4t]

 • Várvaro, Alberto

  • Literatura románica de la edad media, Barcelona, ed. Ariel, 1982.

 • Vázquez Montalbán, Manuel

  • El escriba sentado, Barcelona, ed. Crítica, 1997, pàg. 7-234.[*]

 • Vendryes, J.

  • Le langage, París, ed. Albin Michel, 1923 (cast.: El lenguaje, Mèxic, ed. UTEHA, 1958).[«Magnífica monografia», segons Mollà2]

 • Ventura i Subirats, Jordi

  • «Conversos, inquisició i cultura al País Valencià», Estudis Universitaris Catalans (Miscelània Aramon i Serra), XXVI (1984).[Fus18]

 • Ventura i Subirats, Jordi

  • «Sobre el llenguatge econòmic, legal i social als documents processals de finals del segle XV», Revista de Llengua i Dret, 15, juny de 1991, pàg. 43-62.[*]

 • Ventura i Subirats, Jordi

  • Inquisició espanyola i cultura renaixentista al País Valencià, València, ed. 3 i 4, 1978.[H5é]

 • Ventura i Subirats, Jordi

  • La bíblia valenciana, Barcelona, ed. Curial, 1993, pàg. 5-237.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Contacte i contrast de llengües i dialectes, València, ed. Universitat de València, 2006, pàg. 7-272.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • «La dialectologia catalana: realitats i perspectives», ..., ..., pàg. 383-423.[*D5é]

 • Veny i Clar, Joan

  • «Sobre els occitanismes del rossellonès», Actes del Vé CILLC, Barcelona, ed. PAM, 1980, pàg. 441-494.

 • Veny i Clar, Joan

  • Els parlars catalans (Síntesi de dialectologia), Palma, ed. Moll (1982) 1986, pàg. 11-249.[*Dual]

 • Veny i Clar, Joan

  • Els parlars, Barcelona, ed. Dopesa, 1978.[Dual]

 • Veny i Clar, Joan

  • Estudis de geolingüística catalana, Barcelona, ed. Edicions 62, 1984 (1978), pàg. 5-278.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Introducció a la dialectologia catalana, Barcelona, ed. Enciclopèdia catalana, Biblioteca Universitària, 1986 (1985), pàg. 11-230.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Llengua històrica i llengua estàndard, Barcelona, ed. Universitat de València, 2001, pàg. 7-268.[*]

 • Veny i Clar, Joan

  • Llengua i entorn natural, Barcelona, ed. Edicions 62, 2001, pàg. 7-270.[*]

 • Vergés, Josep C.

  • Corruptors i corruptes, Barcelona, ed. Quaderns Crema, 1999, pàg.5-178.[*]

 • Vernet, Jaume (coord.), Eva Pons, Agustí Pou, Joan Ramon Solé i Anna Maria Pla

  • Dret lingüístic, Barcelona, ed. Cossetània Edicions, 2003, pàg. 3-303.[*]

 • Vernet, Juan

  • Lo que Europa debe al Islam de España, Barcelona, ed. Acantilado, 2006 (1999), pàg. 7-560. [*]

 • Viana, Amadeu (a cura de)

  • Sintaxi. Teoria i perspectives, Barcelona, ed. Pagès Editors, 1993, pàg. 7-252.[*]

 • Viana, Amadeu

  • «Els cinc rellotges de Martin Joos», L’Espill, 23-24, 1987, pàg. 43-59.

 • Viaplana i Lleonart, Joaquim

  • Dialectologia, València, ed. Universitat de València, Biblioteca Lingüística Catalana, 1996, pàg. 7-277.[*]

 • Viché, Mario

  • Intervención sociocultural, València, ed. Federación Valenciana de Animación i Cultura Popular, 1989, pàg. 7-214.[*PL]

 • Viciano, Pau

  • La temptació de la memòria, València, ed. 3 i 4, pàg. 7-221.[*]

 • Vida, Antal i Tamás Kótai

  • 365 peces, Barcelona, ed. Könemann, 2006, pàg. 9-399. [*]

 • Vidal Alcover, Jaume

  • «Pròleg», dins Espriu, Salvador, El caminant i el mur, Barcelona, ed. Edicions 62, L’Escorpï Poesia, 1983, pàg. 5-14.[*]

 • Vidal Manzanares, César

  • Diccionario de los papas, Barcelona, ed. Ediciones Península, pàg. 5-143.[*]

 • Viehweg, Theodor

  • Tópica y jurisprudencia, Madrid, ed. Taurus, 1964 (1963), tít. or.: Topik und Jurisprudenz, Munic, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlugen, pàg. 7-157.[*]

 • Viera, David J. i Jordi Piqué-Angordans

  • La dona en Francesc Eiximenis, Barcelona, ..., 1987.[Fus18]

 • Viera, David J. i Jordi Piqué-Angordans

  • «La Itàlia medieval en les narracions eiximenianes», Estudis de llengua i literatura catalanes/L, Miscel·lània Joan Veny, 6, Barcelona, ed. PAM, 2005, pàg. 21-30.[*]

 • Viera, David J.

  • «¿Influyó el Llibre de les dones de Francesc Eiximenis (1340-1409) en el De Institutione Feminae Christianae de Juan Luis Vives?», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, liv, 1978, pàg. 145-155.[Fus18]

 • Vilà i Comajoan, Carme

  • Sintaxi bàsica del català, Barcelona, ed. Barcanova, 1990, pàg. 7-156.[*]

 • Vila i Comaposada, Marc-Aureli

  • Aportació a la terminologia geogràfica catalana, Barcelona, ed. IEC, 1998, pàg. 5-236.[*]

 • Vila, M. Neus i altres

  • Así son los diccionarios, Lleida, ed. Universitat de Lleida, 1999, pàg. 7-242.[*]

 • Vila Moreno, Alfonso

  • La lengua valenciana en la administración parroquial (siglos XVII a XIX), València, ed. Del Cenia al Segura, 1983, pàg. 7-286.[*]

 • Viladot i Presas, M. Àngels

  • «L’adquisició d’una segona llengua» dins Bastardas, A. i Soler, J, (eds.), Sociolingüística i llengua catalana, Barcelona, ed. Empúries, 1988, pàg. 81-103.[*PL]

 • Villalón, Cristóbal de

  • El scholástico, Barcelona, ed. Crítica, 199 (s. XVI), pàg. VII-LV/1-488.[*]


 • Villaplana Ferrer, Jesús

  • Biologia i mites dels ocells, Simat de la Valldigna, ed. Edicions La Xara, 2003, pàg. 5-144.[*]

 • Villarrúbia, Joaquim

  • Els nostres insectes. Converses de divulgació entomològica, Barcelona, ed. Barcino, 1989, pàg. 5-324.[*]

 • Vinyoles, Joan J. i Ramon Piqué

  • Diccionari eròtic i sexual, Barcelona, ed. Edicions 62, 1989, 464 pàg.[el289]

 • Voltaire, François Marie Arouet

  • Diccionario filosófico, Madrid, ed. Temas de Hoy, 1995.[*]
Publica un comentari a l'entrada